Suché oči a laserová operace

Jsou suché oči po laserové operaci oči vážným rizikem a vedlejším efektem se kterým se musíte smířit?

Kdo se kdy zabýval myšlenkou zbavit se brýlí laserovou operací a začal hledat na internetu informace o možných rizicích a vedlejších účincích, musel narazit na téma suchého oka.

Najít se dají katastrofická svědectví o tom, že bez zvlhčujících kapek nelze fungovat, stejně jako informace, že s kontaktními čočkami to bylo daleko horší a za pár týdnů po operaci bylo všechno úplně v pohodě.

Proč někdo potíže má a jiný ne? Může na to mít vliv zvolená metoda, počet dioptrií a je možné jim vůbec předejít?

JSOU SUCHÉ OČI PO OPERACI NEVYHNUTELNÉ?

Je nepopiratelným faktem, že nějaká míra potíží s pocitem suchých očí po laserovém zákroku může přijít. Důvodem jsou anatomicko – fyziologické změny, které jsou navozeny ošetřením rohovkové tkáně laserem.

Ale musíme to vzít po pořádku, protože jak se dozvíte, tak každá z laserových metod pracuje v jiných částech a hloubkách rohovky. A tím ovlivňuje jiné anatomické struktury, což ovlivňuje míru a délku možných potíží se suchýma očima.

ROHOVKA JE JEDNOU Z NEJCITLIVĚJŠÍCH TKÁNÍ

Oční rohovka, průhledná část na přední ploše oka, kterou se díváme ven (a na kterou také třeba pokládáme kontaktní čočku) je jednou z nejvíce inervovanou tkání v lidském těle. Na ploše 1 mm3 je okolo 16.000 zakončení sympatických i parasympatických vláken.

Nervová vlákna na samém povrchu rohovky (epitelu) mají velmi nízký práh pro detekci stimulů z vnějšího prostředí, který vyvolává silný mrkací reflex. Ten je pro ochranu našich očí extrémně důležitý.

Stimuly z rohovky jsou předávány odpovědným částem v mozku, které je pak interpretují jako pocit dráždění, diskomfortu, bolesti, suchosti nebo chladu.

Vzpomeňte si, když Vám naposledy něco spadlo do oka nebo Vás dráždila třeba jen řasa v oku. V podstatě pro nás v daný okamžik přestává skoro existovat okolní svět, začneme slzet a snažíme se udělat všechno pro to, abychom to vyřešili.

Důvodem pro vznik suchého oka je fakt, že díky narušení nervového zásobení se stane rohovka méně citlivou na přirozené stimuly, což má následně vliv na snížení produkce slz, pocitů diskomfortu, písku v očích, zvýšené citlivosti na světlo apod.

Laserovým ošetřením rohovky dochází k dočasnému narušení části nervové pleteně, která se musí obnovit. Nervové zásobení rohovky má poměrně složitou anatomickou strukturu a v různých částech rohovky se vyskytují trochu odlišné druhy vláken.

Pokud není povrch oka dostatečně zvlhčován, tak to může vést k horší kvalitě obrazu, jeho kolísání, může se mlžit, světla tříštit atd.

Takže je třeba tomu na chvíli pomoci zvlhčujícími kapkami, protože kdo maže, ten jede 😊

VLIV JEDNOTLIVÝCH LASEROVÝCH METOD NA RIZIKO VZNIKU SUCHÉHO OKA

Přestože to podle internetových stránek klinik vypadá, že existuje nespočet laserových metod, tak jsou v nich schované jen 3 základní – PRK, LASIK a ReLEx SMILE.

Každá z nich se provádí jinak, používá i odlišný druh laserové technologie a především zasahuje v jiných hloubkách rohovky.

Vliv má i typ vady a počet dioptrií, které zase mají vliv na samotný profil a množství laserem ošetřené tkáně rohovky.

To je jedním z hlavních důvodů, proč se může lišit míra obtíží se suchým okem po operaci. Nikoliv ovšem jediným, jak si vysvětlíme za okamžik.

PRKcelý zákrok probíhá v nejvrchnějších částech rohovky pouze excimerovým laserem po nezbytném odstranění povrchového epitelu (Proto je pooperační průběh více bolestivý, než dojde k jeho obnovení během 2-3 dnů.

LASIKepitel rohovky se neodstraňuje, ale vytvoří se laserovým „řezem“ (femtosekundovým laserem) ochranná čepička (lamela), která se odklopí a následně se druhým, excimerovým laserem v hlubších vrstvách vymodeluje rohovka to potřebného tvaru. Pak se lamela přiloží zpět.

ReLEx SMILEprovádí se s minimálním narušením povrchu rohovky (ani se neodstraňuje epitel, ani se nevytváří a neodklápí lamela). Femtosekundový laser v hlubších vrstvách rohovky vytvoří „lentikulu“, tj. čočku z rohovkové tkáně s potřebným korekčním tvarem která se pak cca 2 mm řezem vytáhne ven.

Detailněji se principu jednotlivých metod a jejich (ne)výhodám věnujeme v článcích „LASIK, SMILE, PRK operace očí – kdo se v tom má vyznat?”„Femto LASIK versus ReLEX SMILE”.

JAK RYCHLE SE OBNOVÍ CITLIVOST OKA A ZMIZÍ POTÍŽE?

Šampionem je jednoznačně metoda ReLEx SMILE, které překvapivě dýchá na záda staré dobré PRK.

A to především z toho důvodu, že u PRK jsou „zasažena“ především ta úplně nejtenčí nervová vlákna na povrchu rohovky. Navíc při odstranění povrchového epitelu jsou více stimulovány reparační, hojivé faktory (např. NGF – neuron růstový faktor), který celý proces obnovy rychle nastartují a dále pozitivně ovlivňují.

Citlivost rohovky je u ReLEx SMILE a PRK po 3 měsících na 90 % až 100 % původních hodnot. Po LASIKu se po 6 měsících pohybuje okolo 80 %.

Nicméně v období 1 roku od operace je citlivost rohovky plně obnovena u prakticky všech pacientů bez ohledu na zvolenou metodu.

MOHOU POŠKOZENÉ NERVY DORŮST?

Je známo, že periferní nervy v lidském těle dokáží regenerovat a dorůstat.  Na speciálním mikroskopu se v několika studiích sledovala dynamika růstu nervů v rohovce po všech zmíněných metodách.

V rámci této objektivní metriky bylo prokázáno, že u metody ReLEx SMILE došlo celkově k nejmenšímu narušení nervové pleteně, i když šlo o nervy silnější a ve větší hloubce než u povrchové PRK.

Na druhou stranu PRK má ze všech tří metod nejrychlejší obnovu, protože byla narušena nejtenčí, povrchová vlákna. K prakticky plnému obnovení dochází po PRK během 2 let. LASIK je i tady na posledním místě, kdy k obnovení v původním rozsahu dochází během 5 let.

To je dáno především tím, že tvorbou ochranné rohovkové lamely, která zůstává pevně spojena se zbytkem neporušené rohovky jen malou „stopkou“, dojde k narušení nervové pleteně ve více vrstvách, včetně hlubších. Proto trvá déle, než se plně obnoví.

Nicméně tohle jsou zajímavá data spíše vědecky než z praktického hlediska. Neboť podstatné je, že citlivost rohovky je do roka v pořádku po všech třech metodách během 1 roku.

A po nejmodernější metodě Smile je to již průměrně po 3 měsících. A s tím mizí i pocity suchých očí a s tím i související diskomfort v kvalitě vidění.

PROBLÉMŮM SE SUCHÝM OKEM LZE PŘEDCHÁZET A JSOU SNADNO ŘEŠITELNÉ

Většina lidí po laserové operaci pociťuje jen mírné potíže, a to zejména v prvních týdnech.

Pravidelné kapáním umělých slz tento problém velmi efektivně řeší a během pár měsíců s tím, jak se rohovka hojí, zcela ustupuje.

KDY MŮŽE VZNIKNOUT ZÁVAŽNÝ PROBLÉM

Nicméně může skutečně být důvod, proč má někdo potíže výraznější a trvají déle, než je obvyklé. Nejčastějším důvodem je porucha slzného filmu již před samotnou operací.

Proto je tak důležité precizní předoperační vyšetření, při kterém je tento stav odhalen. Následně je třeba nejprve slzný film normalizovat, pak se teprve pustit do operace a počítat s intenzivnějším a delším kapáním zvlhčujících kapek po operaci.

V případě těžkého syndromu suchého oka je dokonce laserová operace kontraindikována.

K výraznějším potížím může přispět i nedodržování pooperačního kapání v potřebném režimu. Zvláště v prvních týdnech je třeba kapat umělé slzy pravidelně, bez ohledu na to, jestli se pocit suchých očí dostavuje nebo ne. Jakmile si někdo kape až v okamžiku, kdy vnímá pocit písku v očích a řezání očí, je to už 5 minut po dvanácté. Tyto pocity jsou totiž již známkou, že povrch oka je neúměrně „oschlý“, což negativně ovlivňuje kvalitu povrchového epitelu a kromě výrazného diskomfortu samozřejmě i kvalitu vidění.

Práce na počítači a pobyt v klimatizovaném a suchém vzduchu k vysychání očí přispívají další měrou.

Přestože k určitým potížím se suchým okem po laserové operaci z pochopitelných důvodu dochází, není třeba se toho obávat nebo je považovat za komplikaci.

Jedná se o stav dočasný a snadno řešitelný. Podle zvolené metody trvá nejčastěji od několika týdnů po několik měsíců a pravidelným kapáním umělých slz je možné se těchto pocitů zcela zbavit.

Takže kdo maže, ten jede 😊 a současně je třeba dobře zvolit pracoviště, kde se budou Vašim očím podrobně věnovat již před samotnou operací.

Reference:

Corneal re-innervation following refractive surgery treatments. Francisco Bandeira et al., Neural regeneration research 2019 Apr; 14(4): 557–565.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Sdílejte článek:

Mgr. Regina Chlumská

Zakladatelka a hlavní odborný konzultant MY EYE s více než 20 letou profesionální zkušenosti s lidmi, kteří procházejí rozhodovacím procesem, jak vyřešit své problémy se zrakem. Průkopnice optometrie v ČR v oblasti precizní diagnostiky a možností konzervativní i chirurgické léčby zrakových vad v rámci klinického oboru laserové a nitrooční refrakční chirurgie a chirurgie šedého zákalu. Zastánce medicíny založené na datech více než na dojmech a současně celoživotní student psychologie a východní filosofie. Zastává názor, že celostní, empatický a respektu plný přístup k člověku jsou pro dobrý výsledek stejně důležité, jako odborné know how.

DALŠÍ ČLÁNKY

Jak funguje systém monovision, dokáže vyřešit několik párů brýlí a potíže s viděním na blízko? A čím se liší od metody Presbyond?…
Mám málo dioptrií. Laserová operace očí je riziko a zbytečný zásah do oka! Existuje nějaká hranice, kdy už má smysl přemýšlet o operaci?…
Je lepší počkat s laserovou operací až budete mít děti? Dochází vlivem těhotenství a porodu ke zhoršování dioptrií? …
Je astigmatismus komplikací pro laserovou operaci očí? Měli byste kvůli tomu přestat o operaci vůbec uvažovat? Nebo se smířit s tím, že Vám prostě “něco” zůstane?…
Téměř jistě se setkali s názorem, že se dioptrická vada po laserové operaci očí může vrátit zpět. Je to pravda nebo mýtus? A co na to má vliv?…
“Budu po odstranění brýlí na dálku potřebovat brýle na blízko?”Je to mýtus anebo pravda? Opravdu vyměníte brýle za brýle?…
Zásadní odpovědi na otázky jak se liší různé multifokální nitrooční čočky, proč fungují jinak než multifokální brýle a s jakými kompromisy byste měli počítat….
Mohou přístroje nahradit klasickou léčbu suchého oka kapkami a dalšími zdlouhavými procedurami, které mnohdy selhávají proto, že je těžké je dodržovat?…
Znamená syndrom suchého oka jen nedostatek slz? Je možné, že nadměrně slzíte a přesto můžete mít potíže se suchým okem? Ano, i to je možné, a dokonce docela časté….

MY EYE ČLÁNKY

Odpovědi na vše, na co se ptáte.

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK