Syndrom suchého oka od A do Z. Díl II. – moderní přístrojová léčba a výsledky Rexon Eye

Mohou přístroje nahradit klasickou léčbu syndromu suchého oka kapkami a dalšími zdlouhavými procedurami, které mnohdy selhávají protože je těžké je dodržovat?

Syndrom suchého oka trápí okolo 20 % – 30 % populace starší 50 let. Mezi hlavní rizikové faktory patří: vyšší věk, ženské pohlaví, hormonální dysbalance, užívání některých léků, autoimunitní onemocnění, prodělání některých očních operací či používání kontaktních čoček. Přispívat může také nedostatek vitaminu A a některých prospěšných omega nenasycených mastných kyselin ve stravě.

Procedury spojené s klasickou léčbou suchých očí, které obnášejí například pravidelné kapání kapek, teplé obklady, masáže víček a další, jsou často zdlouhavé a náročné na dodržování. I to jeden z důvodů, proč někdy klasická léčba nemá takový efekt, jaký by mít mohla. Proto může být vhodné, pokud se zkombinuje s přístrojovou terapií, která pomůže zmírnit či zcela odstranit potíže a současně uleví od náročnosti běžné léčby.

Pokud si nejste jisti, jestli se problém suchých očí týká i Vás, přečtěte si první díl tohoto seriálu, který se zabývá příčinami, příznaky a správnou diagnostikou syndromu suchého oka.

KDY UMĚLÉ SLZY NESTAČÍ

Náš slzný film je poměrně sofistikovaná tekutina, která má několik důležitých částí – vrstev. A k rozvoji suchého oka stačí, aby funkce třeba jen jedné z nich byla porušena, což má za následek narušení celkové stability a homeostázy celého slzného filmu.

Vrstvy slzného filmu
zdroj: American Academy of Ophtalmology

Léčba suchého oka se vždy odvíjí od hlavních příčin, které stojí za poruchou slzného filmu. Příčinou 80 % potíží se suchým okem je porušená funkce či zánět meibomských žláz, které jsou zodpovědné za dodávání tukových částic do slzného filmu. Tyto žlázky jsou umístěné v ploše horního i dolního víčka a které ústí při okraji víček. Pouze zhruba 10 % případů suchého oka je spojeno primárně s nedostatečným množstvím slz. Vzácností nejsou ani kombinace více příčin dohromady.

Pokud jsou vývody meibomských žláz neprůchodné anebo sekret, který produ­kují je příliš hustý, máme problém se suchýma očima, bez ohledu na to, že jinak máme dostatek slz.

PŘÍSTROJOVÁ LÉČBA SYNDROMU SUCHÉHO OKA

Vzhledem k tomu, že klíč k úspěchu léčby často leží v normalizaci funkce meibomských žláz, soustředí se mnoho úsilí tímto směrem. Mnoho přístrojů vychází z fyzikálních principů, kterých se využívá i v jiných oblastech medicíny, často na poli estetické medicíny.

1. INFRAČERVENÉ SVĚTLO A MASÁŽE

V posledních zhruba 20 letech se nejvíce využívalo účinku infračerveného světla specifických vlnových délek a intenzity, bodových vibračních masáží či různých kombinací.

Termický (tepelný) efekt infračerveného světla změkčuje obsah meibomských tukových žlázek, díky čemuž v kombinaci s masáží dochází k jejich uvolnění a zprůchodnění vývodů na okraji víček. Současně světelná energie působí i na stěnu drobných cévek které uzavírá a zamezuje tak přístupu látek, které podporují vznik a rozvoj zánětu.

Nicméně zatím žádný z těchto přístrojů nedokáže navodit trvalý efekt a v řádu několika měsíců je nutné sezení opakovat, aby se obnovil kýžený efekt. Přestože jsou nežádoucí účinky zcela minimální, příliš vysoká tepelná energie (hypertermie) může vést k podráždění až drobnému popálení jemné kůže (zvláště u lidí s citlivou a tmavší barvou pleti), proto není vhodné úplně pro všechny.

A jak již bylo řečeno, nejlepších úspěchů bývá dosaženo v kombinaci s dalšími metodami klasické léčby – např. různými druhy zvlhčujících kapek.

2. KVANTOVÁ MOLEKULÁRNÍ RESONANCE (QMR)

Nováčkem na poli přístrojové léčby suchého oka je využití zcela nové technologie – kvantové molekulární resonance (QMR). Jedná se o patent italské společnosti Telea Medical, který byl původně použit společností k vývoji revolučního studeného elektro-skalpelu, který umožňuje dosáhnout efektu chirurgického řezu bez zvýšení teploty tkání.

Pro užití v oblasti léčby suchého oka byl uveden na trh pod obchodním názvem REXON EYE ® (Resono Ophtalmic, QMR Group). Od roku 2016 je schválený pro použití v Evropě, v roce 2022 byly dokončeny klinické studie nutné pro schválení užívání v Singapuru.

JAK FUNGUJE REXON EYE

Zcela přesný mechanismus účinku Rexon Eye není úplně jasný. Nicméně je prokázáno, že elektromagnetické pole hraje zásadní roli ve fyziologii buněk a tkání i při jejich komunikaci s okolním prostředím, a na to se zaměřuje kvantová molekulární resonance (QMR).

Přístroj funguje na principu vytváření a šíření elektrických stimulů o vysoké frekvenci (4MHz-64MHz) a současně nízké intenzitě, které kmitají v resonanci (tj. na stejné frekvenci) jako molekulární vazby v biologické tkáni. Díky tomu je možný maximální přenos síly a energie do tkání s minimálními tepelnými ztrátami. Výsledkem tohoto účinku je stimulace metabolismuregenerace buněk. Nedávná studie na buňkách ošetřených QMR experimentálně prokázala schopnost stimulovat nadměrné vylučování některých genů zapojených do přirozených procesů regenerace tkání.

Předpokládá se, že díky tomuto procesu, který působí na buňky a tkáně meibomských žlázek i na slzotvorný aparát, dochází ke zvýšené produkci jak tukové tak i vodní složky slzného filmu. Navíc studie prokázaly, že se významně snížila hladina specifických prozánětlivých látek, které jsou ve velké míře přítomny u lidí se syndromem suchého oka.

PROKÁZANÉ VÝSLEDKY LÉČBY REXON EYE

Posouzení úspěšnosti léčby se opírá o 3 základní parametry: přístrojově, tedy objektivně měřitelné hodnoty + pacientem subjektivně hodnocené (ne)zlepšení + lékařem vyhodnocený nález při mikroskopickém vyšetření očí.

I. Co říkají přístrojová měření

Díky tomu, že je dnes možné slzný film, jeho kvalitu, kvantitu a stabilitu na povrchu oka analyzovat nesčetnými přístroji a testy, je možné poměrně dobře a objektivně zhodnotit účinnost léčby. Z nejvýznamnějších sledovaných parametrů prokázaly studie:

  • prodloužení stability slzného filmu (výdrže na oku bez mrknutí) až o 55 % v nejtěžších případech
  • zlepšení kvality sekrece z meibomských žláz o 50 %
  • zvýšení lipidové (tukové) vrstvy o 20 %

II. Co říkají lékaři

Faktorem, který potvrzuje účinnost léčby je hladkost a celistvost povrchu oka. Lékař za pomocí speciálního barviva na mikroskopu hodnotí, jestli není porušena celistvosti buněk a zdali jsou přítomny známky zánětlivé reakce. Což jsou důsledky toho, pokud oko není dostatečně smáčené a osychá. Tento důležitý parametr se zlepšil až o 61 %.

III. Jak subjektivně hodnotí výsledky pacienti

Subjektivní hodnocení se provádí prostřednictvím standardizovaných dotazníků, které zkoumají specifické projevy a potíže spojené s poruchou slzného filmu. Ve všech případech došlo k významnému poklesu subjektivních potíží, v případě pacientů s těžší formou syndromu suchého oka dokonce až o 42 %.

V žádné ze studií nebyly popsány negativní vedlejší účinky. Tam, kde se pacientů ptali na jejich pocity při ošetření, tak ho hodnotili všichni jako příjemné a v žádném z případů nebylo třeba sezení ani léčbu přerušovat.

JAK PROBÍHÁ OŠETŘENÍ PŘÍSTROJEM REXON EYE?

Ve zkratce – dostanete masku na oči, podobnou té na spaní, a na 20 minut se pohodlně uvelebíte. Žádná bolest, žádné nepříjemné pocity, prostě relaxujete, někdo možná i usne 😊

Podle výrobce je třeba podstoupit celkem 4 ošetření během 1 měsíce s týdenním rozestupem.

Pro ty, kteří jsou více technicky zaměření a chtějí jít do detailu:

Přístroj přenáší elektrický výboj do speciálně upravené masky, pro každé oko je samostatná elektroda. Maska je přiložena přes zavřené oči a proud stimuluje nejen víčka, ale i oblast v blízkém okolí. Sezení trvá 20 minut, přičemž ke stimulaci proudem dochází střídavě na pravém a levém oku v intervalu 30 vteřin.

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

Zdroj: Shutterstock

Výsledky dosavadních studií, které hodnotily účinnost a bezpečnost přístroje Rexon Eye, jsou velmi povzbudivé a souhlasné. Nicméně všechny jsou zatím poměrně krátkodobé – ve většině případů bylo hodnocení účinnosti maximálně po 3 měsících, jen v jediném případě byla sledovací doba 1 rok. Současně ani počet účastníků nebyl obvykle příliš velký, řádově šlo o desítky pacientů. Stejně tak si musíme počkat například i na srovnání této metody s jinými.

Nicméně jedna práce, přestože nebyla rozsáhlá, tak nejenže porovnávala účinnost léčby Rexon Eye s podáváním zvlhčujících kapek s obsahem protizánětlivého léku, ale na rozdíl od jiných prací se zaměřila na pacienty s těžkou poruchou slzného filmu. A léčba Rexon Eye byla v klíčových sledovaných parametrech významně účinnější než léčba kapkami.

Pro úspěšnou léčbu syndromu suchého oka je zásadní detailní diagnostika, která pomůže odhalit hlavní příčinu a současně vhodně nasměrovat potřebnou léčbu.

Vždy se tedy svěřte do rukou odborníků, kteří se na tento problém specializují, než chodit od “čerta k ďáblu” a zkoušet, které kapky z lékárny nebo drogerie budou lepší. Mnohé z nich mohou obsahovat konzervační látky, které při dlouhém užívání mohou celou situaci ještě více zkomplikovat.

Reference:

Efficacy and Safety of Quantum Molecular Resonance Electrotherapy in Patients with Aqueous-Deficient, Evaporative and Mixed-Type Dry Eye: A Randomized Interventional Study, Antonio Ballesteros-Sa ́nchez et al., Ophthalmology and Therapy December 2023

Evaluating the efficacy of Quantum Molecular Resonance (QMR) electrotherapy in mixed-type dry eye patients,  Alexandra Trivli et al., Journal of Optometry 16 (2023) 128-134

Pulsed Light Therapy in the Management of Dry Eye Disease: Current Perspectives, Bruno Barbosa Ribeiro et al., Clinical Ophthalmoogy. 2022; 16: 3883–3893

Quantum molecular resonance electrotherapy (Rexon-Eye) for recalcitrant dry eye in an Asian population,  Valencia Hui XianFoo, Frontier in Medicine (Lausanne). 2023; 10: 1209886

Quantum Molecular Resonance Electrical Stimulation as a Beneficial and Safe Treatment for Multifactorial Dry Eye Disease, Dimitra Kavroulaki, Cureus. 2023 May; 15(5): e39695

Mixed dry eye patients successfully treated by the innovative high- frequency electrotherapy device Rexon-Eye, Alfredo Ruggeri et al., ARVO Annual Meeting, June 2020

rexoneye.cz

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Sdílejte článek:

Mgr. Regina Chlumská

Zakladatelka a hlavní odborný konzultant MY EYE s více než 20 letou profesionální zkušenosti s lidmi, kteří procházejí rozhodovacím procesem, jak vyřešit své problémy se zrakem. Průkopnice optometrie v ČR v oblasti precizní diagnostiky a možností konzervativní i chirurgické léčby zrakových vad v rámci klinického oboru laserové a nitrooční refrakční chirurgie a chirurgie šedého zákalu. Zastánce medicíny založené na datech více než na dojmech a současně celoživotní student psychologie a východní filosofie. Zastává názor, že celostní, empatický a respektu plný přístup k člověku jsou pro dobrý výsledek stejně důležité, jako odborné know how.

DALŠÍ ČLÁNKY

Jak funguje systém monovision, dokáže vyřešit několik párů brýlí a potíže s viděním na blízko? A čím se liší od metody Presbyond?…
Mám málo dioptrií. Laserová operace očí je riziko a zbytečný zásah do oka! Existuje nějaká hranice, kdy už má smysl přemýšlet o operaci?…
Je lepší počkat s laserovou operací až budete mít děti? Dochází vlivem těhotenství a porodu ke zhoršování dioptrií? …
Je astigmatismus komplikací pro laserovou operaci očí? Měli byste kvůli tomu přestat o operaci vůbec uvažovat? Nebo se smířit s tím, že Vám prostě “něco” zůstane?…
Téměř jistě se setkali s názorem, že se dioptrická vada po laserové operaci očí může vrátit zpět. Je to pravda nebo mýtus? A co na to má vliv?…
“Budu po odstranění brýlí na dálku potřebovat brýle na blízko?”Je to mýtus anebo pravda? Opravdu vyměníte brýle za brýle?…
Zásadní odpovědi na otázky jak se liší různé multifokální nitrooční čočky, proč fungují jinak než multifokální brýle a s jakými kompromisy byste měli počítat….
Mohou přístroje nahradit klasickou léčbu suchého oka kapkami a dalšími zdlouhavými procedurami, které mnohdy selhávají proto, že je těžké je dodržovat?…
Znamená syndrom suchého oka jen nedostatek slz? Je možné, že nadměrně slzíte a přesto můžete mít potíže se suchým okem? Ano, i to je možné, a dokonce docela časté….

MY EYE ČLÁNKY

Odpovědi na vše, na co se ptáte.

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK