Komplikace operace šedého zákalu

Jaké jsou nejčastější komplikace operace šedého zákalu, pravděpodobnost jejich vzniku a závažnost?

Operace šedého zákalu (katarakty) je nejčastější a nejbezpečnější operace na lidském těle. Jen v České republice se jich ročně provádí okolo 120 000 až 150 000 a míra komplikací je v porovnání s jinými zákroky skutečně velmI nízká. Nicméně žádná operace nemůže být bez rizika.

Vždy, když se o nějaké rozhodujeme, měli bychom zvážit míru a závažnost možných komplikací versus závažnost a následky toho, když operaci nepodstoupíme. Podíváme se proto, jaká je míra rizik a možných komplikací při operaci šedého zákalu na základě dat a světových studií na mnoha tisících očích.

ŠEDÝ ZÁKAL A OPERACE

Šedý zákal (katarakta) je způsoben zakalením přirozené nitrooční čočky, což má postupně velký vliv na kvalitu vidění i života. U seniorů může vést rozvinutý zákal k vyššímu riziku pádů, což může přinést velké komplikace do života celé rodiny. Přitom cesta k obnově vidění je snadná a nená třeba se jí obávat…

PRŮBĚ OPERACE KATARAKTY

Odstranění zkalené čočky a náhrady za umělou je jednoduchý a rychlý zákrok. Trvá okolo 15 minut a probíhá ambulantně. Bezprostředně po operaci můžete jít domů. Standardně je oko pouze lokálně znecitlivěno kapkami a přesto je zákrok bezbolestný. Není třeba se obávat ani injekcí ani stehů – žádné nejsou třeba.

KOMPLIKACE OPERACE ŠEDÉHO ZÁKALU

Komplikace můžeme rozdělit na ty, které mohou vzniknout při samotném zákroku, komplikace v prvních dnech a týdnech po operaci (časné) a pak pozdní, které se mohou vyskytnout za několik měsíců nebo i let.

1. KOMPLIKACE BĚHEM OPERACE

Díky vývoji v přístrojových technologiích je operace šedého zákalu nejbezpečnější, kdy byla.

Šance na jakoukoliv komplikaci je průměrně 1,2 %, což je polovina oproti roku 2008, kdy se nějaká komplikace během operace vyskytla průměrně v 2,5 % případů.

Mezi nejčastější, avšak obvykle méně závažné a snadno řešitelné komplikace, patří:

 • Poškození zadního pouzdra čočky: 0,57% až 0,66% (v roce 2008 – 1,44%)
 • Poškození duhovky: 0,2%
 • Spadnutí čočky do sklivce: 0,05%
 • Ostatní: 0,5%

2. ČASNÉ KOMPLIKACE PO OPERACI

Do čtyř týdnů po operaci je pravděpodobnost jakékoli komplikace 1,88%, což zůstává neměnné oproti roku 2008. Nejčastější časné komplikace zahrnují:

 • Přetrvávající otok rohovky: 0,39% (což může vést ke zamlženému vidění)
 • Nekontrolované zvýšení nitroočního tlaku: 0,02% až 0,04%
 • Těžký nitrooční zánět (endoftalmitida): 0,013% až 0,025%
 • Ostatní: 0,5 %

TĚŽKÝ NITROOČNÍ ZÁNĚT

Endoftalmitida je nejobávanější komplikace, která může vážně poškodit zrak, ale která je současně extrémně vzácná s pravděpodobností výskytu mezi 0,013% a 0,025%. Zhruba 35% případů má společné rizikové faktory, jako je věk nad 85 let, komplikace během operace, nebo absence preventivních antibiotik. To zvyšuje výskyt endoftalmitidy na 0,43% případů. Naopak podání antibiotik během operace je účinná prevence ve více než 99% případů. Včasná diagnóza a léčba jsou kriticky důležité pro zvýšení šancí na zachování dobrého vidění, protože časný zásah může výrazně omezit poškození způsobené zánětem.

3. POZDNÍ KOMPLIKACE PO OPERACI

Pozdní komplikace po operaci šedého zákalu jsou ovlivněny mnoha faktory, včetně celkových onemocnění, přidružených očních onemocnění, věku pacienta a průběhu samotné operace. Tyto komplikace se mohou objevit více než měsíc až několik let po operaci a výskyt je ve velmi nízkém procentuálním rozmezí, obvykle v promilích až nízkých jednotkách procent.

 • Otok makuly sítnice (místa centrálního vidění): 1% až 5%
 • Odchlípení sítnice: celkový výskyt 1,7%
 • Sekundární šedý zákal (vazivové změny pouzdra, ve kterém je umělá čočka): vyšší jednotky procent, výskyt je ovlivněn mnoha faktory, včetně materiálu a tvaru čočky i průběhem operace.

Riziko odchlípení sítnice se liší v závislosti na věku, přičemž je vyšší u pacientů pod 50 let (5,17%) a naopak významně nižší u pacientů nad 70 let (0,64%). Další rizikové faktory zahrnují komplikovanou operaci a vyšší stupně krátkozrakosti, přičemž odchlípení je častější u mužů.

Vliv těchto komplikací na kvalitu vidění nemusí být vždy zásadní a obvykle jsou dobře řešitelné, ať už konzervativně nebo chirurgicky. Například sekundární šedý zákal lze obvykle efektivně léčit pomocí jednoduchého laserového zákroku.

PREVENCE A ŘESENÍ

Riziko komplikací může výrazně snížit:

 • Zkušený operatér – nižší pravděpodobnost vzniku a bude si umět poradit v případě potíží
 • Pečlivé předoperační vyšetření – na některé komplikace je možné se připravit a snížit jejich rizika
 • Pracoviště s moderním přístrojovým vybavením
 • Dodržování pooperační péče – správný režim a frekvence kapání pooperačních kapek
 • Pravidelné kontroly dle pokynů lékaře

Je důležité přistupovat k operaci s realistickými očekáváními. Každý zákrok nese určitou míru nepředvídatelnosti, každý jsme originál a můžeme na stejnou věc reagovat odlišně, subjektivně i objektivně. Důvěřujte ověřeným číslům a doporučením, nikoli pouze osobním zkušenostem jednotlivce a dobře zvolte pracoviště.

Reference:

Changing practice patterns in European cataract surgery as reflected in the European Registry of Quality Outcomes for Cataract and Refractive Surgery 2008 to 2017. Lundström Mats MD PhD et al. Journal of Cataract & Refractive SurgeryJournal of Cataract and Refractive Surgery, 47:p 373-378, March 2021.

Risk factors for endophthalmitis after cataract surgery: Predictors for causative organisms and visual outcomes. Lundström Mats MD PhD et al. Journal of Cataract & Refractive SurgeryJournal of Cataract and Refractive Surgery. 41:p 2410–2416, November 2015.

ESCRS & EREQUO Annual Report 2019 based on data from the European Registry
of Quality Outcomes for Cataract and Refractive Surgery. EUREQUO Steering Committee: Lundströ Mats, MD, PhD et al.

Pseudophakic retinal detachment after phacoemulsification cataract surgery: Ten-year retrospective review. Russell Matthew FRANZCO et al. Journal of Cataract & Refractive SurgeryJournal of Cataract and Refractive Surgery. 32:p 442–445, March 2006.

Rate of pseudophakic cystoid macular edema using intraoperative and topical nonsteroidal antiinflammatory drugs alone without steroids. Walter Keith MD et al. Journal of Cataract and Refractive SurgeryJournal of Cataract and Refractive Surgery. 46:p 350-354, March 2020

Pseudophakic cystoid macular edema: update 2016. Andrzej Grzybowski et al. Clin Interv Aging 2016 Sep 9;11:1221-1229

Shutterstock, Carl Zeiss ilustrace

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Sdílejte článek:

Mgr. Regina Chlumská

Zakladatelka a hlavní odborný konzultant MY EYE s více než 20 letou profesionální zkušenosti s lidmi, kteří procházejí rozhodovacím procesem, jak vyřešit své problémy se zrakem. Průkopnice optometrie v ČR v oblasti precizní diagnostiky a možností konzervativní i chirurgické léčby zrakových vad v rámci klinického oboru laserové a nitrooční refrakční chirurgie a chirurgie šedého zákalu. Zastánce medicíny založené na datech více než na dojmech a současně celoživotní student psychologie a východní filosofie. Zastává názor, že celostní, empatický a respektu plný přístup k člověku jsou pro dobrý výsledek stejně důležité, jako odborné know how.

DALŠÍ ČLÁNKY

Jak funguje systém monovision, dokáže vyřešit několik párů brýlí a potíže s viděním na blízko? A čím se liší od metody Presbyond?…
Mám málo dioptrií. Laserová operace očí je riziko a zbytečný zásah do oka! Existuje nějaká hranice, kdy už má smysl přemýšlet o operaci?…
Je lepší počkat s laserovou operací až budete mít děti? Dochází vlivem těhotenství a porodu ke zhoršování dioptrií? …
Je astigmatismus komplikací pro laserovou operaci očí? Měli byste kvůli tomu přestat o operaci vůbec uvažovat? Nebo se smířit s tím, že Vám prostě “něco” zůstane?…
Téměř jistě se setkali s názorem, že se dioptrická vada po laserové operaci očí může vrátit zpět. Je to pravda nebo mýtus? A co na to má vliv?…
“Budu po odstranění brýlí na dálku potřebovat brýle na blízko?”Je to mýtus anebo pravda? Opravdu vyměníte brýle za brýle?…
Zásadní odpovědi na otázky jak se liší různé multifokální nitrooční čočky, proč fungují jinak než multifokální brýle a s jakými kompromisy byste měli počítat….
Mohou přístroje nahradit klasickou léčbu suchého oka kapkami a dalšími zdlouhavými procedurami, které mnohdy selhávají proto, že je těžké je dodržovat?…
Znamená syndrom suchého oka jen nedostatek slz? Je možné, že nadměrně slzíte a přesto můžete mít potíže se suchým okem? Ano, i to je možné, a dokonce docela časté….

MY EYE ČLÁNKY

Odpovědi na vše, na co se ptáte.

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK